Mysterie van de Rode Vaars


Verslag en voetnoten bij Toespraak Baruch Korman 16 februari 2017


Bij Benee Awraham in Emmakerk in Soest

Het Koninkrijk 1335
Dr. Baruch Korman begon met te verwijzen naar Daniël 8, doch stapt eerst naar Lucas 21, waar Jesjoea zijn gehoor wijst op de tekenen der tijden waarmee oorlog- hongersnood e.d. wordt bedoeld.
We moeten ons hoofd opheffen [typisch Hebreeuws idioom] en naar boven kijken – als teken dat G’d ons niet zal vergeten. Hierna wijst hij naar 1 Thess. 5:1 waar Paulus tot de gelovigen spreekt en verwijst naar de tijden en de seizoenen [typisch Hebreeuws idioom], dat het niet nodig zou zijn hen daarover te leren, immers ze weten het al, het staat immers al in de profeten. Zij geven al duidelijk aan wat er gaat gebeuren.
Tijden en Seizoenen zijn twee verschillende zaken, het gaat over twee periodes.

Daniël 8:17-19
Deze teksten worden zowel door Joden als niet-Joden begrepen als een gebeurtenis die al is gebeurd [preterisme]. Daniël spreekt driemaal de term einde der tijden [achariet hajamiem] uit, het gaat hier om een einde van een periode van een vastgestelde tijd, een mo’ed.
Mt. 24 spreekt over een grote instabiliteit. (Vgl. Jezus eindtijdsrede op de Olijfberg). Hij doelt op de uitspraken van Jesjoea t.a.v. eindtijd gebeurtenissen, een periode van oorlog en geruchten van oorlog waar koning tegen koning en volk tegen volk zullen strijden. Hij bedoelt daarmee dat de ene etnische groep strijdt tegen de andere etnische groep. De instabiliteit wordt gezien als een start voor een grote verandering.

Daniël 8 en de 2 beesten, die staan voor twee rijken
En hij begint daar over de Ram [ayil]. Deze komt uit het barbaarse Oosten en breidt zich uit naar het Westen en Zuiden en niemand kan het tegenhouden.
Als er verwezen wordt naar “het laatste rijk van de antichrist” wordt daar [door mensen als Wahid Shoebat en Joel Richardson aan de islam gedacht, maar dat is volgens de spreker Bijbels onjuist vanwege het visioen van Daniël 8 over de Geit.
De islam speelt wel een belangrijke rol. De islam is sterk in zichzelf verdeeld, ze moorden elkaar uit. Islam is geen zuivere religie en niet gericht op het goede voor de gemeenschap.
Hij trekt een vergelijk met Jacobus (weduwen en wezen). Waar de islam toeneemt, is er er ellende en politieke beweging. Zij hebben ook een ander beeld bij verlossing – daarmee willen ze de ander verlossen van land en bezit. Wat de Koran voorschrijft, doen ze niet. De islam wil oorlog en vernietiging van de Joden [en christenen].
De Antichrist wil proberen te heersen over Israël en doet veel “schijnbaar” goede dingen en probeert zelf de Joden voor zich te winnen. Dr. Baruch ziet in het beeld van de Ram, de islam. Het kalifaat (I.S.) wordt ook gezien als een koninkrijk en breidt zich uit naar het westen, Oosten en Noorden: het brengt grote angst teweeg en hopeloosheid.
Daniël 8:20-21 gaat ook over de Ram en verwijst naar Perzië en de Meden. I.S. is maar klein en niet machtig. Hij verwijst naar Amerika dat meer tijd nodig heeft om de I.S te verslaan, dan indertijd Hitler Duitsland.
Iran (sjiieten) wordt steeds sterker en krijgt steeds meer invloed in het M.O. De strijd bij Mosoel, bij Koerden in Irak (soennieten) duurt lang, omdat men niet weet wie er uiteindelijk zal gaan regeren: sjiieten of soennieten. Iran vecht wel tegen I.S., maar dat willen wij liever niet, want dat vergroot alleen maar hun macht in het M.O. Het uiteindelijk doel is het verwoesten van Israël en de wereld is niet bij machte daar iets tegen te doen. Daniël ziet dat ook gebeuren.

Lees verder

Highlights verdiepingsreis met Israel Idoedreizen 27 april – 7 mei 2016


Woensdagochtend 27 april erg vroeg op Schiphol: eerste aarzelende kennismaking met de deelnemers.

We vliegen met Swiss Airlines, met een prettige tussenlanding in Zürich, zodat we even de benen kunnen strekken. Mijn taak was die van reisbegeleider van 24 deelnemers incl. gezin met 3 kinderen, Surinaams-Chinese moeder en dochter, een oude man van in de tachtig, 2 echtparen met resp. zoon die zich wilde laten dopen en een dochter, stelletjes en singles.

Als reisgids hadden we de Zuid-Afrikaans sprekende Jood Leon Gork, die met zijn gezin aliyah gemaakt heeft en wie ik vorig jaar tijdens Loofhutten ook een reis samen heb begeleid. We overnachten ’s avond na lange busreis zonder stop in Astoria-hotel in Tiberias. Lees verder

Aforismen van Johan Schep


Gisteravond 10 maart heb ik als 1 van de 3 mannelijke bezoekers van een bijeenkomst van Women Aglow een bijzonder avondje beleefd met Johan Schep, die na een kort getuigenis van zijn bekering in de woestijn van Israël 42 jaar geleden sprak over een leven met de Heilige Geest en zijn vruchten. Ik heb hieronder mijn aantekeningen verzameld van een aantal van zijn puntige uitspraken, die op mijn overkwamen als een palet van aforismen. Hopelijk kunt u er zo ook van genieten: Lees verder

Lezing en beschouwing n.a.v. WakeUp door Bob van Dijk, september 2015


Verslag door ogen en oren van Lisette van Groeningen uit Woudenberg (aangevuld door Bob van Dijk). Voor korte samenvatting, zie slot van dit artikel

Jezus waarschuwde ons tegen de leringen en misleidingen van de Sadduceeën en Farizeeën. (Matt. 15 en 23). Daarom is het belangrijk te onderzoeken waar een bepaalde leer vandaan komt, vóór je deze jezelf eigen maakt als waarheid. Ook moeten we ons realiseren dat iedere generatie werkt en gelooft naar hetgeen ze gehoord en gezien hebben. Denk aan de Reformatie en de Nadere reformatie. Waarbij de wortels vanuit de Thora weggelaten zijn, beïnvloed door het antisemitisme van de eerste eeuwen. Lees verder

Op pad als reisbegeleider van Israël Idoedreis met mijn dochter Natasja, tijdens Loofhuttenfeest 2015


Opzet van deze reis, was om ook mijn 2e dochter de kans te bieden, voor de eerste keer in haar leven haar familie in Israël te bezoeken en tevens iets van land en volk mee te maken, dankzij een budgetreis van Idoed. Tot mijn verrassing werd ik door Idoedreizen gevraagd reisbegeleider te zijn voor groep die geboekt had voor 15 daagse Loofhuttenreis en mars (geen budgetreis) gedurende 9 dagen, waarna mijn rol zou worden overgenomen, op vrijdag 2 oktober, waarna deze groep na het Loofhuttenfeest, aansluitend nog Simchat Thora heeft gevierd en dinsdag 6 oktober met rechtstreekse vlucht met El AL naar huis is gevlogen. Onze eigen vlucht viel samen met groep die 12-daagse budgetreis had geboekt en op maandag 5 oktober met Turkse vliegtuigmaatschappij Pegasus via Istanbul terug zou vliegen naar Amsterdam. Dat liep alleen anders dan verwacht.
Donderdag 24 september
Aankomst Ben Goerion Airport. Inchecken in Jerusalem Gate Hotel, vlak bij de imposante ‘Zwanen’ brug.

Verkenning van Mehane Yehuda markt, waar orthodoxe Joden hun lulav kopen en de etrog (soort citroen) nauwkeuring wordt geïnspecteerd en we heerlijk op een terrasje op de Ben Yehudastreet eindelijk wat te eten vinden.

In het centrum West-Jeruzalem (Ben Yehuda), speciale Night market met allerlei kunst.

Spontane ontmoeting met Emmy uit Urk, met wie ik vorig jaar op reis was tijdens Loofhuttenfeest. Maakte ze eerste maaltijden klaar in Spaansprekende guesthouse, nu helpt ze bij Christ Church als vrijwilligster.Kennismaking met groep 15-daagse Loofhuttenreis & mars

Lees verder

Twee dagen op stap met een mesjieach in Judea en Samaria

Twee dagen op stap met een mesjieach in Judea en Samaria


Genoemde mesjieach woont al jaren in Jeruzalem, en heeft een roeping te ontdekken en te ontmaskeren, hoe de koningen der aarde zich daar hebben willen vestigen om de plaats van de Koning der Koningen in te nemen en het volk zoet te houden (misleiden) met religie.

Psalm 48 is zijn lijftekst: 13 Ga rondom Sion en loop eromheen, tel haar torens, 14 richt uw hart op haar vestingwal, kijk nauwkeurig naar haar paleizen om het aan de volgende generatie te vertellen.

Hieronder een verslag van wat zoal ter sprake kwam, uitgebreid met mijn eigen notities, opmerkingen en verwijzingen naar websites.

Lees verder

Gezinsreis en familiebezoek Israël


Dinsdag 11 augustus 2015

Vertrek Schiphol Amsterdam om 11.00
In het vliegtuig kregen we een spontane toegift van een beroemd jeugdorkest, toen zij een bekend lied voor ons gingen spelen.
Om de gehuurde auto op te halen moesten wij vanaf vliegveld Ben Gurion eerst met een shuttle van Thriftly rijden naar Car Rentals. De auto die wij meekregen was een zwarte Mazda 6. Uitgekozen vooral vanwege de bagageruimte voor 5 personen. Het was in Nederland nog even heel spannend om de huur online vooruit te betalen met mijn creditkaart. Daar stond niet genoeg krediet op. Net voor we het vliegtuig opstapte was lukte het nog net om dat voor elkaar te krijgen na diverse handelingen met de bank om het krediet te verhogen.
Hotel Gilgal in Tel Aviv

Onze eerste nacht in Israël hebben wij bewust in dit hotel gepland, om het werk van Jakob Damkani van Trumpet of Salvation te ondersteunen, doch ook om zelf de vele schilderijen te zien, die ik in zijn boek Gilgal – Entering the land of promise al had bekeken.

Lees verder