Verslag en voetnoten bij Toespraak Baruch Korman 16 februari 2017


Bij Benee Awraham in Emmakerk in Soest

Het Koninkrijk 1335
Dr. Baruch Korman begon met te verwijzen naar Daniël 8, doch stapt eerst naar Lucas 21, waar Jesjoea zijn gehoor wijst op de tekenen der tijden waarmee oorlog- hongersnood e.d. wordt bedoeld.
We moeten ons hoofd opheffen [typisch Hebreeuws idioom] en naar boven kijken – als teken dat G’d ons niet zal vergeten. Hierna wijst hij naar 1 Thess. 5:1 waar Paulus tot de gelovigen spreekt en verwijst naar de tijden en de seizoenen [typisch Hebreeuws idioom], dat het niet nodig zou zijn hen daarover te leren, immers ze weten het al, het staat immers al in de profeten. Zij geven al duidelijk aan wat er gaat gebeuren.
Tijden en Seizoenen zijn twee verschillende zaken, het gaat over twee periodes.

Daniël 8:17-19
Deze teksten worden zowel door Joden als niet-Joden begrepen als een gebeurtenis die al is gebeurd [preterisme]. Daniël spreekt driemaal de term einde der tijden [achariet hajamiem] uit, het gaat hier om een einde van een periode van een vastgestelde tijd, een mo’ed.
Mt. 24 spreekt over een grote instabiliteit. (Vgl. Jezus eindtijdsrede op de Olijfberg). Hij doelt op de uitspraken van Jesjoea t.a.v. eindtijd gebeurtenissen, een periode van oorlog en geruchten van oorlog waar koning tegen koning en volk tegen volk zullen strijden. Hij bedoelt daarmee dat de ene etnische groep strijdt tegen de andere etnische groep. De instabiliteit wordt gezien als een start voor een grote verandering.

Daniël 8 en de 2 beesten, die staan voor twee rijken
En hij begint daar over de Ram [ayil]. Deze komt uit het barbaarse Oosten en breidt zich uit naar het Westen en Zuiden en niemand kan het tegenhouden.
Als er verwezen wordt naar “het laatste rijk van de antichrist” wordt daar [door mensen als Wahid Shoebat en Joel Richardson aan de islam gedacht, maar dat is volgens de spreker Bijbels onjuist vanwege het visioen van Daniël 8 over de Geit.
De islam speelt wel een belangrijke rol. De islam is sterk in zichzelf verdeeld, ze moorden elkaar uit. Islam is geen zuivere religie en niet gericht op het goede voor de gemeenschap.
Hij trekt een vergelijk met Jacobus (weduwen en wezen). Waar de islam toeneemt, is er er ellende en politieke beweging. Zij hebben ook een ander beeld bij verlossing – daarmee willen ze de ander verlossen van land en bezit. Wat de Koran voorschrijft, doen ze niet. De islam wil oorlog en vernietiging van de Joden [en christenen].
De Antichrist wil proberen te heersen over Israël en doet veel “schijnbaar” goede dingen en probeert zelf de Joden voor zich te winnen. Dr. Baruch ziet in het beeld van de Ram, de islam. Het kalifaat (I.S.) wordt ook gezien als een koninkrijk en breidt zich uit naar het westen, Oosten en Noorden: het brengt grote angst teweeg en hopeloosheid.
Daniël 8:20-21 gaat ook over de Ram en verwijst naar Perzië en de Meden. I.S. is maar klein en niet machtig. Hij verwijst naar Amerika dat meer tijd nodig heeft om de I.S te verslaan, dan indertijd Hitler Duitsland.
Iran (sjiieten) wordt steeds sterker en krijgt steeds meer invloed in het M.O. De strijd bij Mosoel, bij Koerden in Irak (soennieten) duurt lang, omdat men niet weet wie er uiteindelijk zal gaan regeren: sjiieten of soennieten. Iran vecht wel tegen I.S., maar dat willen wij liever niet, want dat vergroot alleen maar hun macht in het M.O. Het uiteindelijk doel is het verwoesten van Israël en de wereld is niet bij machte daar iets tegen te doen. Daniël ziet dat ook gebeuren.

Lees verder

Highlights verdiepingsreis met Israel Idoedreizen 27 april – 7 mei 2016


Woensdagochtend 27 april erg vroeg op Schiphol: eerste aarzelende kennismaking met de deelnemers.

We vliegen met Swiss Airlines, met een prettige tussenlanding in Zürich, zodat we even de benen kunnen strekken. Mijn taak was die van reisbegeleider van 24 deelnemers incl. gezin met 3 kinderen, Surinaams-Chinese moeder en dochter, een oude man van in de tachtig, 2 echtparen met resp. zoon die zich wilde laten dopen en een dochter, stelletjes en singles.

Als reisgids hadden we de Zuid-Afrikaans sprekende Jood Leon Gork, die met zijn gezin aliyah gemaakt heeft en wie ik vorig jaar tijdens Loofhutten ook een reis samen heb begeleid. We overnachten ’s avond na lange busreis zonder stop in Astoria-hotel in Tiberias. Lees verder

Aforismen van Johan Schep


Gisteravond 10 maart heb ik als 1 van de 3 mannelijke bezoekers van een bijeenkomst van Women Aglow een bijzonder avondje beleefd met Johan Schep, die na een kort getuigenis van zijn bekering in de woestijn van Israël 42 jaar geleden sprak over een leven met de Heilige Geest en zijn vruchten. Ik heb hieronder mijn aantekeningen verzameld van een aantal van zijn puntige uitspraken, die op mijn overkwamen als een palet van aforismen. Hopelijk kunt u er zo ook van genieten: Lees verder

Lezing en beschouwing n.a.v. WakeUp door Bob van Dijk, september 2015


Verslag door ogen en oren van Lisette van Groeningen uit Woudenberg (aangevuld door Bob van Dijk). Voor korte samenvatting, zie slot van dit artikel

Jezus waarschuwde ons tegen de leringen en misleidingen van de Sadduceeën en Farizeeën. (Matt. 15 en 23). Daarom is het belangrijk te onderzoeken waar een bepaalde leer vandaan komt, vóór je deze jezelf eigen maakt als waarheid. Ook moeten we ons realiseren dat iedere generatie werkt en gelooft naar hetgeen ze gehoord en gezien hebben. Denk aan de Reformatie en de Nadere reformatie. Waarbij de wortels vanuit de Thora weggelaten zijn, beïnvloed door het antisemitisme van de eerste eeuwen. Lees verder

Op pad als reisbegeleider van Israël Idoedreis met mijn dochter Natasja, tijdens Loofhuttenfeest 2015


Opzet van deze reis, was om ook mijn 2e dochter de kans te bieden, voor de eerste keer in haar leven haar familie in Israël te bezoeken en tevens iets van land en volk mee te maken, dankzij een budgetreis van Idoed. Tot mijn verrassing werd ik door Idoedreizen gevraagd reisbegeleider te zijn voor groep die geboekt had voor 15 daagse Loofhuttenreis en mars (geen budgetreis) gedurende 9 dagen, waarna mijn rol zou worden overgenomen, op vrijdag 2 oktober, waarna deze groep na het Loofhuttenfeest, aansluitend nog Simchat Thora heeft gevierd en dinsdag 6 oktober met rechtstreekse vlucht met El AL naar huis is gevlogen. Onze eigen vlucht viel samen met groep die 12-daagse budgetreis had geboekt en op maandag 5 oktober met Turkse vliegtuigmaatschappij Pegasus via Istanbul terug zou vliegen naar Amsterdam. Dat liep alleen anders dan verwacht.
Donderdag 24 september
Aankomst Ben Goerion Airport. Inchecken in Jerusalem Gate Hotel, vlak bij de imposante ‘Zwanen’ brug.

Verkenning van Mehane Yehuda markt, waar orthodoxe Joden hun lulav kopen en de etrog (soort citroen) nauwkeuring wordt geïnspecteerd en we heerlijk op een terrasje op de Ben Yehudastreet eindelijk wat te eten vinden.

In het centrum West-Jeruzalem (Ben Yehuda), speciale Night market met allerlei kunst.

Spontane ontmoeting met Emmy uit Urk, met wie ik vorig jaar op reis was tijdens Loofhuttenfeest. Maakte ze eerste maaltijden klaar in Spaansprekende guesthouse, nu helpt ze bij Christ Church als vrijwilligster.Kennismaking met groep 15-daagse Loofhuttenreis & mars

Lees verder

Twee dagen op stap met een mesjieach in Judea en Samaria

Twee dagen op stap met een mesjieach in Judea en Samaria


Genoemde mesjieach woont al jaren in Jeruzalem, en heeft een roeping te ontdekken en te ontmaskeren, hoe de koningen der aarde zich daar hebben willen vestigen om de plaats van de Koning der Koningen in te nemen en het volk zoet te houden (misleiden) met religie.

Psalm 48 is zijn lijftekst: 13 Ga rondom Sion en loop eromheen, tel haar torens, 14 richt uw hart op haar vestingwal, kijk nauwkeurig naar haar paleizen om het aan de volgende generatie te vertellen.

Hieronder een verslag van wat zoal ter sprake kwam, uitgebreid met mijn eigen notities, opmerkingen en verwijzingen naar websites.

Lees verder

Gezinsreis en familiebezoek Israël


Dinsdag 11 augustus 2015

Vertrek Schiphol Amsterdam om 11.00
In het vliegtuig kregen we een spontane toegift van een beroemd jeugdorkest, toen zij een bekend lied voor ons gingen spelen.
Om de gehuurde auto op te halen moesten wij vanaf vliegveld Ben Gurion eerst met een shuttle van Thriftly rijden naar Car Rentals. De auto die wij meekregen was een zwarte Mazda 6. Uitgekozen vooral vanwege de bagageruimte voor 5 personen. Het was in Nederland nog even heel spannend om de huur online vooruit te betalen met mijn creditkaart. Daar stond niet genoeg krediet op. Net voor we het vliegtuig opstapte was lukte het nog net om dat voor elkaar te krijgen na diverse handelingen met de bank om het krediet te verhogen.
Hotel Gilgal in Tel Aviv

Onze eerste nacht in Israël hebben wij bewust in dit hotel gepland, om het werk van Jakob Damkani van Trumpet of Salvation te ondersteunen, doch ook om zelf de vele schilderijen te zien, die ik in zijn boek Gilgal – Entering the land of promise al had bekeken.

Lees verder

Yoga als christen kan echt niet!


Vandaag heb ik op verzoek van EO-magazine deze stelling verdedigd in 1,5 minuut.
Dat is eigenlijk vrij eenvoudig: Net zo min als het volk van Israël niet tegelijk Jahweh en Baäl kon dienen en een keus moesten maken t.t.v. de profeet Elia evenmin Jahweh op eigen wijze konden dienen door de aanbidding van een gouden kalf, kan een christen aan yoga doen om de eenvoudige reden dat yoga niet los verkrijgbaar is en het hart of de weg is binnen het hindoeïsme om een te worden met Brahma, de wereldziel of het universele zelf, nadat je ontdekt heb dat atman is brahma en ten diepste dus een weg tot verlossing denkt te bieden van jezelf waarbij de waarneembare mens in verbinding treedt met zijn verborgen wezen, die zo wordt geleerd ten diepste god zelf is. Vandaar de monistische of non-dualistische gedachte van “Alles is EEN”/ All is One en er dus ook geen verschil meer is tussen jij en ik, wanneer onze ziel gescheiden wordt van ons lichaam.
Lees verder

Hebreeuws versus Grieks denken


De DVD met Jacob Keegstra gaat in op een aantal markante verschillen tussen Hebreeuws en Grieks denken.

Vanzelf is dat enigszins arbitrair, want bestaat er wel zo iets als het Hebreeuws en Grieks denken. Doch in zijn algemeenheid zijn er wel kenmerken aan te geven.

Waar Plato belang hecht aan zijn ideeën en het denken op zich, als waar het om gaat, gaat dit tegelijk gepaard met dualistisch denken, waarbij het lichaam moet ontgelden, of juist over geaccentueerd wordt in de gymnasia van die tijd: athletenscholen.

Dit hellenistische denken kreeg inderdaad grote invloed in Alexandrië en onder bepaalde joodse bevolkingsgroepen, doch wordt door de schrijver van de Makkabeeën juist als funest gezien, voor de tendens die er toe leidde uiteindelijk de hele joodse godsdienst te verbieden en zelfs offers aan Zeus te brengen. Dezelfde Zeus, die in de brief aan Pergamum in Openb. 2:13 in verband wordt gebracht met de synagoge van satan, die volgens hun eigen mythologie de strijd aanbond met de Titanen en Europa verkrachtte, toen hij zich als een stier had voorgedaan en haar op zijn rug meevoerde. Van dat tafereel is een beeld opgesteld voor het gebouw van de Raad van Europa in Brussel, dat volgens Openb. 17:1-7 tevens de overspelige vrouw rijdend op het beest voorstelt.

In het Hebreeuwse denken, staat niet het denken centraal, maar het horen en het doen van de geboden. Woord en daad zijn daar één.

Tegenover het ken u zelve in Delphi, staat in de Tenach het kennen van God als weg tot ware zelfkennis.

In het moderne denken zien wij veel sporen terug van dit Griekse denken. Denk alleen al aan Descartes met zijn ‘Ik denk, dus ik ben ‘filosofie, waarin denken en doen worden gescheiden als software en hardware. Vergelijk ook ons bedrijfsleven waar meestal het management het subject is en het personeel object voor de bedrijfsdoelstellingen.

Keegstra gaat in de DVD ook nog in op het verschil dat bij Aristoteles vandaan komt, namelijk dat van vorm en inhoud. Grieks is dan vooral ‘how it looks’.

En het was zijn leerling Alexander de Grote, die zijn wil oplegde aan tal van volkeren, evenals zijn later generaals, waarbij Antiochus IV de kroon spande, door alles wat typisch joods was te verbieden.

Die wil tot macht stond centraal bij Nietzsche met zijn gedachten over de Übermensch, van wie een Hitler een groot fan was.

Daar staat dan de profetie van Daniël 8:13 tegenover, die door Jezus wordt aangehaald, dat 2300 jaar later vanaf 334 v. Chr. in 1967 Jeruzalem weet in Joodse handen is.

In het Hebreeuwse denken, draait alles om JHWH, die een is (echad). Bij wie een eenheid is van horen en doen, waar het volk bij de berg Sinaï zei: wij zullen dit doen (de Tora) en daarnaar horen.

Paulus vroeg de Filippenzen zijn blijdschap te volkomen, door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven. (2:2)

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12)

Pieter Siebesma zegt het zo in een 2-delig artikel voor Israël en de Bijbel (maart/april 2013) na eerst allerlei keerzijden van het Griekse denken genoemd te hebben aan de hand van uitspraken van de ons bekende Griekse filosofen m.b.t. Platonische, Aristotelische en Stoïsche ethiek, de positie van de vrouw, kinderen, slavernij, armenzorg en het denken in hokjes:

wat algemeen onder Hebreeuws denken wordt verstaan, is niets anders dan Bijbels denken, het denken zoals God dat wil, dat uitgaat van een norm buiten ons zelf, nl. van het Woord van God. Die norm is niet wat wij zelf willen, plezierig of aangenaam vinden, maar wat God van ons vraagt. In het Griekse denken staat de mens centraal en wordt geen rekening gehouden met God en Zijn woord. Zo hebben ook in onze huidige moderne cultuur opvattingen over abortus euthanasie, echtscheiding, seksuele relaties buiten het huwelijk om, meer overeen met de opvattingen in de Grieks-Romeinse tijd dan met die van orthodoxe Joden en christenen.

Hoe zit het dan met de ontwikkeling in het gedachtegoed van de Joden zelf?

Wel, zij hebben voortdurend strijd geleverd tegen dit denken, en daartegen dikwijls ook niet bestand gebleken, soms vechtend tegen assimilatie, de andere keer niets liever willen dan te zijn als de andere volken, zeker na de emancipatie vanaf de Verlichting. Een goed en overzichtelijk en aan te raden boek hierover is van Arthur Hertzberg: Joden, identiteit en karakter, http://www.bol.com/nl/p/joden/666779238/

Doch tegenover het evolutionaire denken, dat uitgaat van voortuitgang en progressie, zijn het de profeten tot en met Johannes de Doper en Jezus zelf, die steeds zeggen: bekeert u, keer om, maak teshuva, terug naar hoe het in den beginne altijd al geweest en bedoeld is.

Het begin en de oorsprong waar evolutie niet van wil weten en juist niet terug wil.

Het einde is echter slechts te kennen vanuit het begin:

Jesaja 46:10 Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeuren moest.

Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’

Dat Rooms-katholieke en sterker nog Oosters-orthodoxen zoveel elementen uit de tempeldienst hebben overgenomen is erg dubbel en gevoed vanuit een exclusief vervangingsdenken. Dezelfde Johannes Chrysostomus die de ‘goddelijke liturgie’ schreef, die daaraan ten grondslag ligt, is namelijk tevens een van de grootste Jodenhaters. Dit is wat deze ‘welsprekende’ bisschop zei:

“Ik weet, dat velen de Joden achten en ik geloof dat hun huidige manier van leven eerbiedwaardig is. Daarom zet ik er haast achter om deze fatale mening uit te roeien en eruit te scheuren… de synagoge is niet alleen een bordeel en een theater; het is ook een hol van rovers en een woonplaats voor wilde beesten … wanneer God een volk in de steek laat, welke hoop voor verlossing bestaat er dan nog? Wanneer God een plaats verlaat, dan wordt die plaats een plaats van demonen … De Joden leven om hun buik te vullen, zij staren naar de dingen van deze wereld, hun toestand is niet beter dan die van de varkens of geiten vanwege hun losbandige manieren en overmatige gulzigheid. Ze kennen maar één ding: hun buiken vullen en dronken worden.”

Daarbij deed hij niet onder voor Luther, die evenals hij – uit rancune, net zoals Mohammed toen hij de Joden niet op zijn hand kreeg – in zijn laatste geschrift fel naar hen uithaalde en er o.a. voor pleitte dat hun synagogen met de grond gelijk gemaakt moesten worden”, hetgeen dan ook in Luthers Duitsland gebeurt is tijdens de Kristallnacht.

Wij zijn de catastrofe van 1600 jaar christendom, dat nog steeds niet te boven. Nog steeds ligt er ook op de veel christenen een bedekking t.a.v. Gods plan met zijn volk de eeuwen door tot voorbij de tijd van de ‘gojiem’ definitief voltooid zullen tijd.