Luther, Joden, Hebreeuws en wat je verder vast niet hebt meegekregen


christendom en antisemitismeNadat Marja en ik vrijdag 20 oktober de tentoonstelling Christendom en Antisemitisme in de het Museum Sjoel Elburg, opgezet door Karel Kindermans (tekeningen) en dr. Bart Wallet (historicus) hadden bezocht, heb ik de laatste zelf op 24 oktober kunnen beluisteren bij een lezing over Luther en de Joden in museum Catharijne Convent. Bart Wallet begon zijn inleiding met een vergelijking van ogenschijnlijk twee op elkaar lijkende Hebreeuwse titelbladen[i] uit de 18e eeuw van een Joodse historicus, ene Menachem Man ben Salomo Halevi, ‘Amelander’, waarbij feitelijk maar 1 letter verschil: Het tweede document betrof namelijk deel 2.[ii] Deel 2 van wat een aanvulling wil zijn op het klassieke werk van Flavius Josephus Geschiedenis van de Joden en wel vanaf AD 70 tot de huidige tijd.[iii] In die geschiedenis geen woord over de Reformatie. Zo belangrijk is dus de kwestie Luther en de Joden voor henzelf.

Lees verder

Vrijdag 25 augustus symposium van de PTHU over Luther en de vrijheid


Vrijdag 25 augustus is er een symposium van de PTHU over:
Luther en de vrijheid: mogelijkheden en grenzen van vrijheid toen en nu, waarbij het ook voor ons van belang is nader kennis te maken met Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), die niet 95 maar 900 thesen bij de paus had ingediend, waarvan 118 over de kabbala. https://www.pthu.nl/Vrijheid/Symposium_Luther_en_de_vrijheid/?whwp_s.38=3U4uEwjy3wfsOnkxtsKxWw Lees verder

Op zoek naar oude Joodse wijken in Midden-Europa en de wortels van de Reformatie

Op zoek naar oude Joodse wijken in Midden-Europa en de wortels van de Reformatie


Een zomerreis (eind juli 2017) naar Praag via Kassel, Eisenach, de Wartburg, Erfurt en vanaf Theresienstadt terug naar Halle en Wittenberg, 500 jaar na de Reformatie.

NB: Dit is aanvankelijke, kortere versie. Voor uitgebreide versie, met noch meer historische achtergronden en foto’s, klik hier:
Op zoek naar oude Joodse wijken in Midden Europa

Al jarenlang had ik de wens om de stad Praag te bezoeken. Een wens die toenam na het lezen van de historische thriller en ‘pageturner’ Zoektocht naar de verloren Menora van De verdwenen MenoraJan en Sanne Terlouw uit 2014. De Menora, die meegenomen was door de Romeinen na de verwoesting van de tempel van Jeruzalem in 70 AD en nog steeds prijkt aan de Titusboog in Rome. Hun conclusie is, dat die weleens te vinden zou kunnen zijn op de zolder van een Joods museum in Praag!

Nog een andere reden was een nadere studie voor stichting-sense.nl naar de oorsprong van de Drie Manifesten van de Rozenkruizers uit begin 17e eeuw, waardoor ik op het spoor kwam van Jan Amos Comenius uit Bohemen/Moravië, keizer Rudolf II en zijn ontmoeting met van rabbijn Löwe (van de golem-legende[1]) en de tragedie van de Winterkoning Frederik die met Elizabeth Stuart vanuit Heidelberg na zijn overname van Bohemen vorm zou geven aan de Protestantse Unie van Europa, als tegenwicht van de door jezuïeten gevormde Liga.

Lees verder

Mysterie van de Rode Vaars


Verslag en voetnoten bij Toespraak Baruch Korman 16 februari 2017


Bij Benee Awraham in Emmakerk in Soest

Het Koninkrijk 1335
Dr. Baruch Korman begon met te verwijzen naar Daniël 8, doch stapt eerst naar Lucas 21, waar Jesjoea zijn gehoor wijst op de tekenen der tijden waarmee oorlog- hongersnood e.d. wordt bedoeld.
We moeten ons hoofd opheffen [typisch Hebreeuws idioom] en naar boven kijken – als teken dat G’d ons niet zal vergeten. Hierna wijst hij naar 1 Thess. 5:1 waar Paulus tot de gelovigen spreekt en verwijst naar de tijden en de seizoenen [typisch Hebreeuws idioom], dat het niet nodig zou zijn hen daarover te leren, immers ze weten het al, het staat immers al in de profeten. Zij geven al duidelijk aan wat er gaat gebeuren.
Tijden en Seizoenen zijn twee verschillende zaken, het gaat over twee periodes.

Daniël 8:17-19
Deze teksten worden zowel door Joden als niet-Joden begrepen als een gebeurtenis die al is gebeurd [preterisme]. Daniël spreekt driemaal de term einde der tijden [achariet hajamiem] uit, het gaat hier om een einde van een periode van een vastgestelde tijd, een mo’ed.
Mt. 24 spreekt over een grote instabiliteit. (Vgl. Jezus eindtijdsrede op de Olijfberg). Hij doelt op de uitspraken van Jesjoea t.a.v. eindtijd gebeurtenissen, een periode van oorlog en geruchten van oorlog waar koning tegen koning en volk tegen volk zullen strijden. Hij bedoelt daarmee dat de ene etnische groep strijdt tegen de andere etnische groep. De instabiliteit wordt gezien als een start voor een grote verandering.

Daniël 8 en de 2 beesten, die staan voor twee rijken
En hij begint daar over de Ram [ayil]. Deze komt uit het barbaarse Oosten en breidt zich uit naar het Westen en Zuiden en niemand kan het tegenhouden.
Als er verwezen wordt naar “het laatste rijk van de antichrist” wordt daar [door mensen als Wahid Shoebat en Joel Richardson aan de islam gedacht, maar dat is volgens de spreker Bijbels onjuist vanwege het visioen van Daniël 8 over de Geit.
De islam speelt wel een belangrijke rol. De islam is sterk in zichzelf verdeeld, ze moorden elkaar uit. Islam is geen zuivere religie en niet gericht op het goede voor de gemeenschap.
Hij trekt een vergelijk met Jacobus (weduwen en wezen). Waar de islam toeneemt, is er er ellende en politieke beweging. Zij hebben ook een ander beeld bij verlossing – daarmee willen ze de ander verlossen van land en bezit. Wat de Koran voorschrijft, doen ze niet. De islam wil oorlog en vernietiging van de Joden [en christenen].
De Antichrist wil proberen te heersen over Israël en doet veel “schijnbaar” goede dingen en probeert zelf de Joden voor zich te winnen. Dr. Baruch ziet in het beeld van de Ram, de islam. Het kalifaat (I.S.) wordt ook gezien als een koninkrijk en breidt zich uit naar het westen, Oosten en Noorden: het brengt grote angst teweeg en hopeloosheid.
Daniël 8:20-21 gaat ook over de Ram en verwijst naar Perzië en de Meden. I.S. is maar klein en niet machtig. Hij verwijst naar Amerika dat meer tijd nodig heeft om de I.S te verslaan, dan indertijd Hitler Duitsland.
Iran (sjiieten) wordt steeds sterker en krijgt steeds meer invloed in het M.O. De strijd bij Mosoel, bij Koerden in Irak (soennieten) duurt lang, omdat men niet weet wie er uiteindelijk zal gaan regeren: sjiieten of soennieten. Iran vecht wel tegen I.S., maar dat willen wij liever niet, want dat vergroot alleen maar hun macht in het M.O. Het uiteindelijk doel is het verwoesten van Israël en de wereld is niet bij machte daar iets tegen te doen. Daniël ziet dat ook gebeuren.

Lees verder

Highlights verdiepingsreis met Israel Idoedreizen 27 april – 7 mei 2016


Woensdagochtend 27 april erg vroeg op Schiphol: eerste aarzelende kennismaking met de deelnemers.

We vliegen met Swiss Airlines, met een prettige tussenlanding in Zürich, zodat we even de benen kunnen strekken. Mijn taak was die van reisbegeleider van 24 deelnemers incl. gezin met 3 kinderen, Surinaams-Chinese moeder en dochter, een oude man van in de tachtig, 2 echtparen met resp. zoon die zich wilde laten dopen en een dochter, stelletjes en singles.

Als reisgids hadden we de Zuid-Afrikaans sprekende Jood Leon Gork, die met zijn gezin aliyah gemaakt heeft en wie ik vorig jaar tijdens Loofhutten ook een reis samen heb begeleid. We overnachten ’s avond na lange busreis zonder stop in Astoria-hotel in Tiberias. Lees verder

Aforismen van Johan Schep


Gisteravond 10 maart heb ik als 1 van de 3 mannelijke bezoekers van een bijeenkomst van Women Aglow een bijzonder avondje beleefd met Johan Schep, die na een kort getuigenis van zijn bekering in de woestijn van Israël 42 jaar geleden sprak over een leven met de Heilige Geest en zijn vruchten. Ik heb hieronder mijn aantekeningen verzameld van een aantal van zijn puntige uitspraken, die op mijn overkwamen als een palet van aforismen. Hopelijk kunt u er zo ook van genieten: Lees verder

Lezing en beschouwing n.a.v. WakeUp door Bob van Dijk, september 2015


Verslag door ogen en oren van Lisette van Groeningen uit Woudenberg (aangevuld door Bob van Dijk). Voor korte samenvatting, zie slot van dit artikel

Jezus waarschuwde ons tegen de leringen en misleidingen van de Sadduceeën en Farizeeën. (Matt. 15 en 23). Daarom is het belangrijk te onderzoeken waar een bepaalde leer vandaan komt, vóór je deze jezelf eigen maakt als waarheid. Ook moeten we ons realiseren dat iedere generatie werkt en gelooft naar hetgeen ze gehoord en gezien hebben. Denk aan de Reformatie en de Nadere reformatie. Waarbij de wortels vanuit de Thora weggelaten zijn, beïnvloed door het antisemitisme van de eerste eeuwen. Lees verder